Nauka rozumienia własnych emocji i panowania nad nimi z wykorzystaniem elementów aktorstwa i różnych innych dziedzin sztuki – mówiąc w skrócie, na tym polega dramaterapia. Zapisując się na nią, nie tylko poczujemy się lepiej ze sobą samym, ale także przełamiemy strach i nauczymy się wyrażać własne emocje oraz rozumieć uczucia otaczających nas ludzi. Na czym dokładnie polega ta terapia? Odpowiedzi znajdziecie w poniższym artykule.

Na czym polega dramaterapia?

Dramaterapia to metoda terapeutyczna, która zakłada stosowanie różnorodnych gier i zabaw, które wykorzystują elementy tańca, muzyki i aktorstwa. Powstała w latach 60. ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii. Osoby prowadzące zajęcia w ramach dramaterapii wykorzystują swoją wiedzę terapeutyczną i umiejętności aktorskie. Uczestnicy dramaterapii tworzą opowiadania w oparciu o popularne baśnie i ich własne przeżycia, odgrywają też różne role na scenie i improwizują. Duże znaczenie mają dobierane przez uczestników dramaterapii metafory. Zadaniem terapii jest praca z różnymi dręczącymi jej uczestników problemami oraz możliwość zapanowania nad uczuciami w granicach twórczej wyobraźni. Bardzo ważne jest, że podczas terapii uwzględnia się potrzeby wszystkich uczestników. W terapii mogą brać udział osoby pozbawione jakichkolwiek zdolności aktorskich – kluczowe znaczenie ma tutaj wyobraźnia i umiejętność wczucia się w różne sytuacje – ma to rozbudować samoświadomość uczestników. Zajęcia odbywają się w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie – uczestnicy otwierają się wtedy, kiedy są na to gotowi. Chodzi o to, by nauczyli się akceptować swoje uczucia oraz uczucia innych ludzi. Terapia ma być doświadczeniem, które dostarczy jej uczestnikom satysfakcji na wielu różnych poziomach. Dzięki zajęciom z wykorzystaniem elementów sztuki i muzyki, uczucia można przepracować na wiele sposobów – na poziomie ciała i umysłu. Ekspertem w dziedzinie tej metody terapeutycznej jest Anna Szymanowska Dramaterapia.

Kiedy dramaterapia może pomóc?

Lista problemów, w których rozwiązaniu może pomóc dramaterapia, jest dość długa. Udział w zajęciach może mieć doskonały wpływ na ludzi cierpiących na depresję – chorobę, która dotyka coraz większej części naszego społeczeństwa. Poza tym, z pomocą dramaterapii można skutecznie walczyć z zaburzeniami w odżywianiu, nerwicami, skutkami przemocy w rodzinie czy problemami osobowościowymi. Te zajęcia są skierowane także do wszystkich osób, które cierpią na poczucie zagubienia, samotności czy izolacji.