Tutejsza Pracownia Psychologiczna działa od 2009 roku świadcząc szerokie usługi w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej.

Pracownia posiada wszelkie wymagane przepisami uprawnienia do wystawiania zaświadczeń i orzeczeń psychologicznych po badaniach psychotechnicznych.

W ramach działalności pracowni:

 • przeprowadzane są badania kierowców,
 • instruktorów,
 • operatorów,
 • osób skierowanych przez lekarza i Policję,
 • osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni, kuratorów,
 • sędziów i prokuratorów, oraz
 • liczną grupę innych zawodów wymagających badania psychologicznego.
Badania psychotechniczne wykonywane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych zgodnych z wytycznymi metodologi badań psychologicznych i obowiązującymi standardami przeprowadzania testów psychologicznych.
Pracownia wyposażona jest w salę do badań grupowych, oraz salę badań aparaturowych. Oprócz standardowo wykorzystywanych urządzeń do pomiaru badanych sprawności, pracownia posiada najnowocześniejszy program komputerowy umożliwiający wykonanie badania na jednym stanowisku z wykorzystaniem monitora dotykowego.

Pracownia współpracuje z lekarzem psychiatrą oraz realizuje badania na podstawie skierowania z:

 • Medicover
 • Luxmed
 • Enelmed
 • Polmed
 • oraz innych placówek medycznych w tym
 • CM Boruta
 • AS Medica
 • i innych lekarzy orzeczników.

Uwaga: osoby posiadające abonament na usługi Luxmed mogą także zapisywać się do psychologa w tutejszym gabinecie w ramach abonamentu.