Zakres usług

Psychoterapia poznawczo – behawioralna młodzieży i osób dorosłych.

PRACOWNIA PROWADZI BADANIA PSYCHOLOGICZNE:

Kierowców:
1. wszystkich kategorii prawa jazdy
2. pojazdów uprzywilejowanych – pogotowie, straż pożarna, policja itd.
3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
4. kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
5. skierowanych przez lekarza
6. skierowanych przez policję w związku z:
przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych
uczestniczeniem w wypadku drogowego
prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego

Operatorów:
1. wózków widłowych i jezdniowych
2. wózków akumulatorowych
3. suwnic
4. maszyn w ruchu
5. koparek
6. dźwigów
7. koparko-ładowarek

Pracowników ochrony.

Osób ubiegających się lub posiadających broń – do ochrony osobistej, sportowej, gazowej, myśliwych.

Kuratorów, detektywów, sędziów, inspektorów transportu drogowego, obracających lub produkujących materiały wybuchowe, strażników miejskich i inne.

Wszystkich pracowników w przypadku których wykonywana praca wymaga pełnej sprawności psychoruchowej (kierowani przez lekarza medycyny pracy).

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA wykonywana w pracowni może obejmować w zależności o celu badania:

  • badanie sprawności intelektualnej
  • badanie sprawności psychomotorycznej
  • badanie osobowości
  • badanie neuropsychologiczne

Współpracuję i polecam.

Lekarze medycyny pracy:

Centrum Medyczne Boruta w Zgierzu

Zgierz, ul. A. Struga 2 – 4 tel. 42 715 45 20

AS MEDICA Centrum Medyczne

Zgierz ul. Łódzka 82/84 tel. 42 715 69 21

NEOMEDICAL

Łódź, ul. Niezapominajki 15 tel. 42 612 13 90

Lekarz psychiatra

dr Anna Oberle Pabianice 604915814

Zgierz 95 – 100 ul. Łódzka 18
pokój nr 1 (parter – gabinet psychologiczny)
nr 6 ( I piętro – gabinet i pracownia psychologiczna)