Aktualności

Od 20 lipca 2014 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, z najnowszymi zmianami z roku 2020.

Zmienione przepisy dotyczą kierowców z Ustawy o Transporcie (art. 39k) – wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (kat C, D), zatrudnionych na stanowisku kierowcy (z kat. B), kierowców TAXI, a także z Ustawy o Kierujących – ubiegający się o kolejne kategorie (C+E), posiadający kategorie C, D ale nie wykonujący zawodu kierowcy (art. 82 u. 1 p.2) oraz kierowani przez Starostę lub lekarza, instruktorzy, egzaminatorzy, wykonujący przewóz wartości pieniężnych i kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Rozporządzenie wyznaczyło jedną stałą opłatę za badanie psychologiczne w wysokości 150 zł.

W obecnej chwili w badaniu psychologicznym nie jest wymagane badanie funkcji wzrokowych ani zdolności oceny prędkości.
Widzenie stereoskopowe, wrażliwość na olśnienie i widzenie zmierzchowe aktualnie pozostaje do oceny ostatecznej przez lekarza okulistę. Praktyką jest jednak kierowanie przez lekarza do pracowni psychologicznej w celu wykonania takich badań. Dlatego dla zaoszczędzenia własnego czasu doradzam aby dopytywać się czy takie będzie lekarzowi potrzebne. Badanie w ciemni jest płatne odrębnie, w przypadku kiedy jest badaniem uzupełniającym do badania wykonanego w innej pracowni psychologicznej.

Sesja w ramach psychoterapii trwa 50 – 60 min.