O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracowałem jako psycholog penitencjarny i psycholog diagnosta w oddziale Psychiatrii Sądowej, oraz w Przychodni Medycyny Pracy.

Od 2020 roku prowadzę wykłady i ćwiczenia ze studentami Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na kierunkach: psychologia, prawo i pedagogika.

Jestem specjalistą psychologii klinicznej.

Posiadam uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń, oraz innych zawodów do których jest wymagane posiadanie odpowiednich uprawnień z Ustawy o Broni i Amunicji.

Uzyskałem przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia terapii uzależnień. Przez 15 lat organizowałem spotkania jednej z grup AA.

Kolejną kadencję pozostaję biegłym psychologiem z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo i Behawioralnej, aktualnie kontynuuję szkolenie w kierunku certyfikacji psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.

Oprócz zainteresowań zawodowych, z zaangażowaniem uprawiam różne dyscypliny sportu, strzelectwo, oraz pasjonuję się literaturą historyczną.