Badanie psychologiczne dla osób starających się o pozwolenie na broń, określa poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości. Uwzględnia funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określa poziomu dojrzałości społecznej. Mają na celu stwierdzenie czy występują istotne zaburzenia w tym zakresie. Przeprowadzane jest przez psychologa i trwa przeważnie 2-3 godziny.  Należy je powtarzać co 5 lat.

 

Na czym polega badanie psychologiczne w Zgierzu dla osoby starającej się o broń?

 

Pozwolenie jest wymaganie w przypadku przeznaczenia broni do ochrony osobistej, szkolenia, polowania, sportu oraz dla celów kolekcjonerskich, pamiątkowych czy realizacji rekonstrukcji historycznych. W tym celu każda osoba ubiegająca się o dokument musiprzejść badanie psychologiczne. Ma ono za zadanie określenie rozwoju intelektualnego i cech osobowości. Uwzględnia również zachowanie w trudnych sytuacjach i ocenia poziom dojrzałości społecznej. Specjalista musi stwierdzić czy dana osoba nie wykazuje zaburzeń psychicznych, które wymienione są w ustawie o broni i amunicji. Sprawdza sprawność umysłową i zdolność do dysponowania bronią. Badanie psychologiczne przeprowadzane w Pracowni psychologicznej Tomasza Mochalskiego w Zgierzu. mają na celu również stwierdzenie czy występują istotne zaburzenia w tym zakresie. Trwa zazwyczaj 2-3 godzin.

 

Na czym polegają testy psychologiczne?

 

Testy psychologiczne są częścią badania psychologicznego. Składa się na nie również rozmowa z psychologiem. Bywają różnorodne, gdyż jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości. Mają ustalić, czy istnieją przeciwwskazania do wydania zaświadczenia. Chodzi tu o zaburzenia, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wystawienia pozwolenia na broń i jej rejestracji.  Aby przystąpić do testów psychologicznych, niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego i skierowania na badanie.