Testy psychologiczne są obowiązkowe w przypadku wszystkich pracowników, wykonujących niebezpieczne czynności, takie jak prowadzenie pojazdów, obsługa maszyn czy też praca na wysokości. Obowiązkiem pracodawcy jest zlecenie testów wysokościowych, a zaniechanie go może prowadzić do ukarania grzywną. W jaki sposób przebiegają testy i kiedy są konieczne?

Kto powinien wykonać badania wysokościowe?

Praca na rusztowaniach, konstrukcjach i podwyższeniach, już po przekroczeniu granicy 1 metra może być nazywana wysokościową, a osoby będące na tego typu stanowiskach muszą zachowywać wiele środków ostrożności. Praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna, dlatego mogą wykonywać ją włącznie osoby, które:

  • posiadają aktualne oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
  • odbyły kompleksowe szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na danym stanowisku;
  • mają zapewnione wszystkie potrzebne środki ochrony;
  • są świadomi ryzyka, jakie podejmują w czasie wykonywania zawodu.

Badanie wysokościowe jest obowiązkowe, kiedy pracownik pełni jakiekolwiek funkcje na wysokości powyżej 3 metrów, podczas gdy powierzchnia, na której się znajduje, nie jest osłonięta ścinkami lub trwałą konstrukcją do co najmniej 1,5 metra.

Jak wyglądają badania wysokościowe?

Badania wysokościowe składają się z kilku pomniejszych testów. Jednym z nich jest sprawdzenie poziomu glukozy we krwi, dlatego należy do nich przystąpić na czczo – ostatni posiłek, włączając w to napoje (z wyjątkiem wody), trzeba spożyć minimum 12 godzin przed badaniem. Sprawdzona zostanie również Twoja zdolność utrzymywania równowagi, wzrok, słuch oraz ewentualne zaburzenia neurologiczne. Zakres badań może się różnić, w zależności od wysokości, na jakiej pracuje dana osoba.

Warto wiedzieć, że okulary na ten moment wykluczają pracownika z wykonywania czynności na wysokościach. Jest to narzędzie korekcyjne, które w każdej chwili może spaść, dlatego osoby z większą wadą wzroku, nienoszące soczewek kontaktowych nie otrzymają pozytywnego wyniku.

Negatywny wynik – i co dalej?

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii pracownik może przystąpić do wykonywania zawodu. Jeśli jednak test wypadł negatywnie na którymkolwiek etapie – pacjent nie będzie miał możliwość odwołania się od jego wyniku. Jedyną opcją jest wyleczenie ewentualnych problemów zdrowotnych (np. laserowa korekcja wzroku przy bardzo dużej wadzie) oraz powtórne wykonanie badań wysokościowych.

Testy wysokościowe można wykonać w Pracowni Psychotechnicznej znajdującej się w miejscowości Zgierz przy ulicy łódzkiej 18.