Prowadzenie pojazdów ciężarowych oraz maszyn jest możliwe tylko po uzyskaniu pozytywnych wyników badań. Są konieczne, ponieważ osoba wsiadająca za kółko, nie może narażać własnego życia oraz innych pracowników czy uczestników dróg. Raz zdobyte uprawnienia potwierdzone przez Pracownię Psychologiczną Tomasza Mochalskiego w Zgierzu, muszą być okresowo powtarzane.

Uprawnienia dla kierowców zawodowych oraz operatorów maszyn

Praca kierowcy zawodowego czy operatora maszyny jest bardzo dobrze płatna, dlatego wiele młodych osób planuje, po skończeniu szkoły zatrudnić się w jednej profesji. Aby zostać kierowcą zawodowym, każdy kandydat do pracy musi mieć prawo jazdy kat. C/C1/C+E. Z kolei chcąc uzyskać uprawnienia do korzystania z wózka widłowego lub innej maszyny trzeba mieć zdany egzamin UDT. W obu przypadkach trzeba przejść dodatkowo odpowiedni kurs. Oba kursy poprzedzają uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawniającego do przewozu ładunków. Po zdaniu egzaminu zgłasza się na badanie lekarskie do orzecznika z uprawnieniami oraz psychologiczne do pracowni psychologicznej Tomasza Mochalskiego w Zgierzu. Analiza musi potwierdzić, iż nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy. Posiadając zaświadczenie, można przystąpić do egzaminu.

Cel badań dla kierowców oraz operatorów maszyn – Pracownia Psychologiczna Tomasza Mochalskiego w Zgierzu

Badania lekarskie mają na celu stwierdzenia ogólnego stanu zdrowia danej osobySą bardzo dokładne w trosce o bezpieczeństwo przyszłego pracownika i innych osób. Więc przy złych wynikach, nie ma możliwości otrzymania zaświadczenia. Pracowni Psychologicznej Tomasza Mochalskiego w Zgierzu u kandydatów na kierowców lub operatorów wózków widłowych, suwnic i innych maszyn budowlanych sprawdza czas reakcji na zagrożenia, koncentrację, spostrzegawczość, ocenę prędkości, szybkość podejmowania decyzji, podzielność uwagi oraz zdolność logicznego myślenia, a także do prowadzenia pojazdów i maszyn po zmroku. Badania dla kierowców odbywają się co 5 lat. Kierowcy po 60 r.ż. muszą poddawać się im częściej, ponieważ co 30 miesięcy.