Na czym polega terapia systemowa w Łodzi w Gabinecie Malwiny Zawieji ?

Psychoterapia prowadzona według podejścia systemowego skupia się na funkcjonowaniu całych systemów. Systemem w takim przypadku może być przede wszystkim rodzina, ale i jej mniejsze elementy – z terapii systemowej mogą bowiem korzystać zarówno rodzice wraz ze swoimi dziećmi, jak i tylko sami małżonkowie. W terapii systemowej najistotniejsze jest to, aby przeanalizować istniejące w systemie zależności cyrkularne, a nie linearne. W ujęciu linearnym zakłada się bowiem, że przyczyna doprowadza do pojawienia się jakiegoś skutku. Ujęcie cyrkularne zakłada z kolei, że jedno zjawisko prowadzi do drugiego, które następnie wpływa na jeszcze inne zjawisko. Te skomplikowane zdanie można wytłumaczyć w dość prosty sposób. Otóż mowa tutaj np. o zdarzeniach, które zachodzą na zasadzie błędnego koła. Niegrzeczne dziecko może wywoływać u matki narastającą niechęć, z kolei podopieczny – odczuwający zwiększający się w stosunku co do niego dystans ze strony rodzicielki – może w tej sytuacji wykazywać coraz większy stopień buntu wobec niej. Aby dowiedzieć się więcej o terapii systemowej w Łodzi kliknji link poniżej:

 

Terapia systemowa Łódź

 

Przed terapeutami prowadzącymi terapię systemową nierzadko stoi dość trudne zadanie. Otóż zgodnie z założeniami terapii systemowej powinni oni zachowywać jak największego stopnia neutralność. Rolą terapeutów systemowych zdecydowanie nie jest bowiem ocenianie, kto jest odpowiedzialny za pojawianie się problemów występujących w danych systemie. Osoba prowadząca terapię ma za zadanie obserwować istniejące w systemie relacje i sprzężenia, a następnie – na podstawie swoich obserwacji – zwracać uwagę członkom danego systemu na to, jakie to relacje pomiędzy nimi występują. Pełne dane kontaktowe gabinetu psychoterapeuty Zawieji kliknji link poniżej:

 

malwina-zawieja.pl/kontakt