Badania psychotechniczne wykonywane są obowiązkowo w różnych zawodach. Muszą przechodzić je górnicy, elektrycy, instruktorzy i egzaminatorzy, lotnicy, operatorzy różnych maszyn, a także osoby pracujące na co dzień z bronią palną. Największą grupę zawodową, która zobowiązana jest do wykonywania psychotestów przed zatrudnieniem oraz w jego trakcie, są kierowcy. W Bochni mogą oni zgłosić się na badanie do Pracowni Badań Psychologicznych przy ulicy Brzeskiej 50. Na czym polegają zaś takie badania?

Dlaczego badania psychologiczne dla kierowców są tak ważne?

Celem przeprowadzania psychotestów dla kierowców jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa w krajowym i międzynarodowym ruchy drogowym. Jak podkreślają psycholodzy z Pracowni Badań Psychologicznych ze Zgierza, analizie poddawana jest zarówno sprawność psychomotoryczna, jak i zdolności poznawcze. Kierowca musi zatem wyróżniać się nienagannym stanem zdrowia, dobrą koncentracją i spostrzegawczością, a także dojrzałością społeczną i emocjonalną. Psychotest ma również ocenić to, w jaki sposób dana osoba reaguje w sytuacjach stresowych.

Na psychotest składa się też badanie psychotechniczne z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Sprzęt bada koordynację wzrokowo-ruchową kierowcy, sposób postrzegania przez niego prędkości i odległości, a także zakres zdolności widzenia w ciemności. Aparat mierzy też czas reakcji badanego.

Kiedy badanie psychologiczne kierowcy jest obowiązkowe?

Ustawowy obowiązek przechodzenia badania psychologicznego, a uszczegóławiając psychotechnicznego dla kierowców, jest wyznaczony dla wszystkich osób, które na co dzień pracują w transporcie drogowym. Do Pracowni Badań Psychologicznych w Zgierzu zapraszani są zatem:

  • kierowcy zawodowi,
  • kierowcy pojazdów służbowych kategorii B,
  • instruktorzy i egzaminatorzy,
  • operatorzy maszyn i pojazdów specjalistycznych,
  • osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii C, C+, E oraz D.

Ponadto na badanie psychotechniczne dla kierowców muszą zgłaszać się kierowcy, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych lub prowadzili pojazd po spożyciu alkoholu/innych środków odurzających.

Nieobowiązkowe, ale zalecane psychotesty powinni zaś przechodzić pracownicy, którzy wykorzystują samochody do wykonywania codziennych obowiązków pracowniczych. Mowa między innymi o przedstawicielach handlowych oraz serwisantach mobilnych.

Jak często kierowcy muszą wykonywać badanie psychologiczne?

Psychotesty dla kierowców wykonywane są każdorazowo przed zatrudnieniem danej osoby na stanowisku kierowcy. W późniejszym czasie należy powtórzyć badanie psychologiczne po pięciu latach. Specjaliści z Pracowni Badań Psychologicznych, która działa w Bochni przypominają jednak, iż istnieją dwa wyjątki od tej zasady.

Pierwszym wyjątkiem są kierowcy po 60 roku życia. Zobligowani są oni do przechodzenia badań psychotechnicznych co 30 miesięcy. Drugi wyjątek stanowią osoby skierowane na badanie przez sąd. Są to kierowcy, którzy prowadzi auto pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także ci, którzy przekroczyli limit wspomnianych wcześniej 24 punktów karnych.

Zalety wykonywania psychotestów w Pracowni Badań Psychologicznych

Pracownia Badań Psychologicznych tworzona jest przez doświadczonych psychologów, którzy doskonale znają wyzwania całej branży transportowej i obciążenia psychiczne, jakim poddawani są każdego dnia zawodowi kierowcy. Każdy liczyć może zatem na profesjonalne wsparcie i indywidualne podejście. Jeśli chodzi zaś o badania psychologiczne, odbywają się one bez niepotrzebnych kolejek, a wyniki przekazywane są tego samego dnia.

Warto również wspomnieć o tym, iż w Pracowni Badań Psychologicznych znajduje się nowoczesne laboratorium ze sprzętem do analiz psychotechnicznych. Badania odbywają się zaś według najwyższych standardów i według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.