Nerwica lękowa to jedna z chorób organizmu odnosząca się do jego funkcji psychicznych, stanowiąca dziś poważny problem znacznej grupy młodych ludzi. Pojawienie się tej choroby znacznie utrudnia funkcjonowanie zarówno chorego, jak i jego bliskich. W leczeniu pomocna okazuje się psychoterapia.

Co to jest nerwica lękowa?

W ujęciu fachowym nerwica lękowa to choroba psychosomatyczna, łącząca w sobie problemy umysłu i ciała w odniesieniu do jego fizjologii. W skrajnych przypadkach, przy dużym nasileniu lęków dolegliwości przenoszą się również na organizm, wywołując takie dysfunkcje, jak bóle żołądka, głowy, mdłości i biegunki oraz wiele podobnych symptomów. Jak większość chorób związanych z naszym umysłem, tak i nerwica lękowa może objawiać się na wiele sposobów, a charakterystyczne symptomy są właściwe tylko dla konkretnego pacjenta. Podobna różnorodność odnosi się też do przyczyn jej powstawania. Pojawienie się objawów nerwicy lękowej wymaga bezwzględnej pomocy lekarza specjalisty, bowiem zaniedbana pogłębia się i prowadzi do coraz większych ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu pacjenta. Może też być początkiem innych, znacznie poważniejszych chorób psychicznych.

Typowym objawem nerwicy lękowej jest połączenie dwóch stanów psychicznych: pobudzenia i lęku. Ten drugi u zdrowego człowieka jest naturalnym mechanizmem obronnym i nie stanowi powodu do obaw. O stanie chorobowym możemy mówić wtedy, gdy poziom odczuwanego lęku jest nieadekwatny do zagrożenia i dosłownie paraliżuje nasze działanie. Większość obaw pojawiających się podczas nerwicy ma też charakter urojony, a ponieważ są wytwarzane w naszej wyobraźni, bywają też bardzo indywidualne, odzwierciedlające osobowość pacjenta, jego styl życia czy negatywne doświadczenia. Różne też bywa nasilenie lęku zależnie od predyspozycji osoby chorej i stopnia zaawansowania schorzenia. W skrajnych wypadkach choroba może prowadzić do labilności i całkowitego wyobcowania.

Psychoterapia w gabinecie psychologa Mochalskiego w Zgierzu jako jeden z elementów leczenia

Nerwica lękowa to choroba psychosomatyczna, dlatego leczenie wymaga kilku metod składających się na wspólny program terapeutyczny. Podstawą jest wykonanie typowych badań kontrolnych wykluczających zmiany fizjologiczne, niedobory magnezu i inne tego typu problemy. Ogromną i w zasadzie wiodącą rolę w leczeniu odgrywa psychoterapia, podczas której pacjent uświadamia sobie własne lęki i wartościuje je pod kierunkiem psychologa w Zgierzu. Tomasza Moichalskiego Psychoterapia to jeden z gabinetów, w którym można uzyskać pomoc podczas odbywanych regularnie sesji psychoterapeutycznych.

Terapia w gabinecie w Zgierzu odbywa się poprzez prowadzone rozmowy, podczas których pacjent opowiada o swoich problemach, a psychoterapeuta pomaga mu w zrozumieniu ich i odpowiednim nastawieniu. Liczba odbywanych sesji zależy od stopnia nasilenia problemów pacjenta oraz postępów, jakie można odnotować po każdej z takich sesji. Wyleczenie często trwa długo i nie zawsze bywa całkowite, a do sukcesu przyczynia się też włączenie w cykl terapeutyczny odpowiednich środków farmakologicznych, pomagających w wyciszeniu pacjenta.