Psycholog Sieradz Agnieszka Manios

Psycholog Sieradz Agnieszka Manios

Szukasz Psychologa w Sieradzu ?

Większość z ludzi doświadcza różnego rodzaju trudności w jakimś momencie swego życia czy życia swojej rodziny. W takich chwilach zwykle szukają oni pomocy i wsparcia u przyjaciół lub rodziny. Jednak czasami ta pomoc jest niedostępna lub niewystarczająca. Wtedy warto sięgnąć po pomoc specjalisty.
Czasem odczuwamy wahanie, zastanawiamy się czy rzeczywiście potrzebujemy takiej formy pomocy. W takich sytuacjach terapia również jest przydatna. Psychoterapeuta zapewnia bezpieczną, obiektywną i poufną przestrzeń, w której problemy są najpierw badane, rozpoznawane, a następnie rozwiązywane. O tym czy “czas” podjęcia terapii jest właściwy decyduje gotowość do pracy pacjentów. Umawiając się na pierwsze spotkanie nie trzeba zatem mieć jasno sprecyzowanego problemu.
Psychoterapia stwarza unikalną okazję zaufanej rozmowy z obiektywnym, pozbawionym uprzedzeń profesjonalistą, który ma niepodzielną uwagą dla osoby lub jej rodziny oraz wszystkiego, co pacjentów martwi. Doświadczenie bycia naprawdę słuchanym oraz stopniowego uzyskiwania wglądu i nowej perspektywy patrzenia na trudności może pomóc podejść do martwiących kwestii w nowy, bardziej efektywny sposób. Pełna oferta gabinetu kliknij link poniżej ?

Psycholog Sieradz

Celem psychoterapii jest osiągnięcie zmiany w spojrzeniu na pewne sprawy lub w sposobie radzenia sobie z trudnościami czy postrzegania pewnych kwestii. Psychoterapeuta nie udziela rad, bo terapia to nie indoktrynacja, a raczej zapewnienie pewnych warunków do przyjrzenia się problemom pacjenta i wypracowania przez niego nowej, bardziej adaptacyjnej postawy. Psychoterapia polega raczej na wydobywaniu zasobów samego pacjenta i przepracowaniu przez niego swoich własnych problemów.

W psychoterapii indywidualnej uwaga terapeuty zwrócona jest ku problemom i potrzebom jednej osoby. W terapii małżeńskiej, terapii par czy terapii rodzinnej terapeuta koncentruje się na tym, co pojawia się między partnerami czy członkami rodziny, tj. na tej części problemu, która wpływa i kształtuje dialog między nimi, co sprawia, że w terapii wszyscy mają możliwość dostrzeżenia i wspólnego poradzenia sobie z trudnością w relacji. Pełne dane kontaktowe gabinetu kliknij link poniżej:

https://psychoterapia-amanios.pl/kontakt/