Psychotesty są niezbędne do oceny możliwości przyszłego pracownika lub kierowcy. Badania tego rodzaju wykonywane są w odpowiednich pracowniach psychologicznych na podstawie wystawionego skierowania. Pracownia psychologiczna w Zgierzu Tomasza Mochalskiego jest ośrodkiem posiadającym uprawnienia do przeprowadzania oceny tego rodzaju, od której zależy przyszłość pacjenta. Przeczytaj, czym dokładnie cechuje się taka analiza.

 

Czym są badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne mają na celu określić zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn lub wykonywania niektórych prac. Należy wiedzieć, że jest to nic innego jak analiza psychologiczna, która umożliwia ocenić czy dana osoba może np. pracować na wysokościach, pod ziemią lub prowadzić samochód bądź ciężką maszynę budowlaną. Wiele zawodów związanych jest z pracą w specyficznych warunkach i z tego powodu przyszły pracownik musi otrzymać pozytywną ocenę odnośnie do swoich możliwości psychicznych. Dlatego tej analizie poddawani są pacjenci w pracowniach psychologicznych należących np. do pracowni psychologicznej Tomasza Mochalskiego w Zgierzu

 

Psychotesty – co to jest?

W pierwszej kolejności osoba poddawana badaniom psychotechnicznym udziela szczegółowego wywiadu na temat stanu swojego zdrowia. Następnie przeprowadzane są skrupulatne obserwacje oraz konkretne badania przy pomocy rozmaitych narzędzi diagnostycznych (testów pisemnych i aparaturowych).

W przypadku psychotestów oceniane są cechy pacjenta, jego sprawność intelektualna, koncentracja, spostrzegawczość, szybkość podejmowania decyzji i wiele innych.

 

 

Pracownia psychologiczna w Zgierzu – gdzie można taką znaleźć?

Badania psychotechniczne przeprowadzane są przez profesjonalistów w odpowiednich gabinetach, mających uprawnienia do wykonywania tego rodzaju analiz. Jeden z nich znajduje się w pracowni Tomasza Mochalskiego w Zgierzu , która zawiera w swej strukturze m.in. lekarza medycyny pracy. Należy wiedzieć, że na tego typu badania zazwyczaj kieruje zakład pracy, lekarz lub policja. W niektórych przypadkach upoważniony jest do tego także prezydent miasta bądź starosta.