Pomoc Psychologiczna Zgierz T. Mochalski

Pomoc Psychologiczna Zgierz T. Mochalski

Szukasz Pomocy Psychologicznej w Zgierzu ?

Pomoc psychologiczna świadczona jest w pracownii psychologicznej Tomasza Mochalskiego w Zgierzu. Celem pomocy psychologicznej jest wzmocnienie psychiczne, wyjście z sytuacji kryzysowej, wzmocnienie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, złagodzenie skutków stresu pourazowego związanego z doznaną traumą, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej oraz pełnienia różnych ról społecznych. Pojęcie pomocy psychologicznej pojawiło się w latach 80-tych ubiegłego wieku i wiązało się z powstawaniem nowych form działania psychologów w praktyce. Skąd takie zainteresowanie ? Wtedy właśnie zaczęto się mocno interesować potrzebami człowieka jako jednostki, rozwojem indywidualizmu oraz pomocą psychologiczną ludziom zmagającym się z różnego rodzaju trudnościami. Pomoc psychologiczną psycholog Mochalski kieruje głównie do mieszkańców Zgierza, gminy Zgierz oraz okolic Zgierza. Pomoc psychologiczną  oferujemy m.in. osobom, które cierpia na depresje, zaburzenia lękowe, mają trudności w pracy lub przeżywają kryzys w związku. Dużym problemem w dzisjejszych czasach są nałogi takie jak alkoholizm, narkotyki czy hazard. Dlatego też w tym zakresie idzie pomoc psychologiczna dla zainteresowanych w Zgierzu i okolic Zgierza psychologa Mochalskiego.