W małżeństwach pomiędzy kobietą a mężczyzną może dochodzić do konfliktów lub występować brak wzajemnej akceptacji i poprawnej komunikacji. Parom z podobnymi problemami przyda się fachowa pomoc psychologa, na przykład Tomasza Mochalskiego, która prowadzi terapię dla par w Pracowni psychologicznej w Zgierzu. Jakiego rodzaju pomoc mogą otrzymać małżonkowie?

Psychologia pomocna małżeństwom

W wielu kulturach małżeństwo definiuje się jako związek między mężczyzną a kobietą. Małżeństwo występuje w każdym stanie i na różnym poziomie wykształcenia. Związek ten i występujące w nim relacje badają naukowcy z różnych dyscyplin, w tym psychologowie. Z ewolucyjnego punktu widzenia uważa się, że małżeństwo wzmacnia i utrwala gatunek. Z socjologicznego punktu widzenia tworzy więzi między ludźmi i grupami. Te więzi ułatwiają sukces grupy. Psychologia skupia się na parze i sytuacjach występujących pomiędzy kobietą a mężczyzną. Problemami pojawiającymi się pomiędzy dwojgiem ludzi bada psycholog Tomasz Mochalski w Pracowni psychologicznej w Zgierzu.

W zakres terapii małżeńskiej prowadzonej przez psychologów mogą wchodzić następujące zagadnienia związane z różnorodnymi kwestiami dotyczącymi relacji pomiędzy dorosłymi ludźmi:

  • konflikty dotyczące wiary i wartości religijnych,
  • wzajemna krytyka,
  • tendencja do oddalania się od siebie,
  • odczucie pogardy, urazy i złości,
  • problemy z komunikacją,
  • obojętność w odniesieniu do partnera lub partnerki,
  • brak wspólnych zainteresowań, tematów do rozmów,
  • niewierność, uzależnienia, nadużycia.

Psycholog Tomasz Mochalski podczas terapii używa różnorodnych technik, a jedną z nich jest terapia behawioralno-poznawcza. Praca na sesjach jest ukierunkowana na zdiagnozowanie problemów i wypracowanie metod, dzięki którym para będzie mogła znów poprawnie funkcjonować.

Czy terapia dla małżeństw działa w pracowni Tomasza Mochalskiego w Zgierzu?

Pracowni Psychologicznej w Zgierzu w pracowni psychologicznej Tomasza Mochalskiego pomoc mogą znaleźć małżeństwa z różnym stażem. Jeżeli pomiędzy kobietą i mężczyzną występują problemy, to warto skorzystać z pomocy specjalisty. Młodsze pary mogą skorzystać z poradnictwa, które pomoże im wypracować zdrową komunikację i nawyki na wczesnym etapie małżeństwa. Pary, które chcą popracować nad zmianą siebie, również mogą odnieść korzyści. Poradnictwo może być bardziej skuteczne, gdy oboje partnerzy są otwarci i chętni do przyjrzenia się własnym wadom i chętni do wprowadzania zmian. Pary, które szukają pomocy wcześniej, mogą osiągnąć lepsze wyniki niż te, które czekają.