Problemy emocjonalne, depresja czy stany lękowe to plaga dzisiejszych czasów. Psychoterapeuci starają się jak najlepiej pomóc wszystkim osobom, które dotknęły te przypadłości. W tym celu stosuje się rozmaite terapie dopasowane pod kątem problemu i potrzeb pacjenta. Jedną z metod jest terapia poznawczo-behawioralna. Na czym ona polega? I jaki jest jej cel?

W jaki sposób przeprowadza się terapię poznawczo-behawioralna?

Pionierem terapii poznawczo-behawioralnej był w latach 60. ubiegłego wieku amerykański psychiatra Aaron Beck. Zauważył on, że myśli i emocje mają wpływ na kształtowanie się konkretnych postaw i wzorców zachowań, które nie zawsze są prawidłowe. Niekiedy zostają one trwale zakorzenione, co powoduje problemy z postrzeganiem świata, a także z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Jednak metoda opracowana przez tego amerykańskiego psychiatrę pozwala przywrócić pacjentowi utraconą równowagę psychiczną. Rolą terapeuty jest zidentyfikowanie zniekształconych wzorców zachowań i zdemaskowanie błędnego postrzegania rzeczywistości.

Terapia poznawczo-behawioralna należy do krótkoterminowych form pracy. Podczas jej przeprowadzania terapeuta koncentruje się na teraźniejszości, bieżących problemach swojego pacjenta.Polega ona na dokładnym analizowaniu toku jego myślenia, a także jego uczuć, odczuć fizycznych oraz zachowania w konkretnej sytuacji. Najpopularniejszą techniką stosowaną podczas tej terapii jest dialog sokratejski.Pacjentowi są zadawane pytania w taki sposób, aby sam uzmysłowił on sobie, jaka jest przyczyna jego problemów.

Terapeuta stara się znaleźć związek między myślami pacjenta, błędną interpretacją rzeczywistości a jego zachowaniem. W ten sposób może on uzmysłowić osobie poddawanej terapii, z czego wynikają jej irracjonalne działania, co przekłada się na rozwiązanie jej problemu oraz polepszenie samopoczucia” – psycholog Tomasz Mochalski ze Zgierza

Jakie efekty przynosi terapia poznawczo- behawioralna?

Terapia poznawczo – behawioralna jest wdrażana w przypadku różnorodnych problemów sfery emocjonalnej lub chorób psychicznych. Jest stosowana u osób cierpiących na depresję, zaburzenia odżywiania, lęki, fobie. Pomaga walczyć z uzależnieniami, a także ze stresem pourazowym.

 

Badania kliniczne potwierdzają wysoką skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że pacjent uczy się kontroli nad swoim zachowaniem, a także samodzielnie uświadamia sobie źródło dotykających go problemów. Jest to doskonały sposób, aby uniknąć nawrotu zaburzeń psychicznych.