Badania psychologiczne odgrywają bardzo ważną rolę w dzisiejszym świecie. To one bowiem pozwalają nam między innymi stwierdzić czy dana osoba może wykonywać swój zawód. W tym celu pacjent przechodzi specjalne testy psychologiczne, które są wymagane między innymi w pracy instruktorów, kierowców, a także operatorów różnego typu urządzeń. Profesjonalną diagnozą zajmuje się Pracownia Psychologiczna Mileny Stefańczuk. Co ona oferuje?

Testy psychologiczne dla kierowców i instruktorów

Jedną z grup, od której wymagane są odpowiednie zaświadczenia psychologiczne, umożliwiające wykonywanie zawodu, są kierowcy zawodowi. Każdy, posiadający uprawnienia na kategorię C, C+E czy też D musi przedłożyć badanie psychologiczne, które sprawdza zdolności kierowcy na różnych płaszczyznach. W pierwszym etapie psycholog sprawdza osobowość kierowcy na podstawie rozmowy oraz specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy. Następnie diagnozuje się zdolności intelektualne kierowcy, a na samym końcu psycholog Milena Stefańczuk wykorzystuje aparaturę, która określa szybkość czasu reakcji czy też koordynację wzrokowo-ruchową.Podobne testy muszą także wykonywać instruktorzy nauki jazdy oraz egzaminatorzy.

Diagnoza psychologiczna dla operatorów

Badania psychologiczne obowiązują również operatorów różnego typu maszyn i urządzeń. W Pracowni Psychologicznej Tomasza Mochalskiego diagnozowani są operatorzy koparek, dźwigów, wózków widłowych oraz suwnic. Dzięki nim określane są predyspozycje danej osoby do kierowania różnego typu sprzętem budowlanym. Tego typu testy dają informację między innymi o osobowości kierowcy, jego czasie reakcji, podzielności uwagi oraz sprawdzają także koncentrację czy też koordynację wzrokowo-ruchową. Na podstawie zebranych informacji psycholog wystawia orzeczenie.

Profesjonalna pomoc psychologiczna

Jak wiadomo, bez rzetelnej profesjonalnej diagnozy psychologicznej niemożliwe jest wykonywanie zawodu legalnie. Dlatego każdy kierowca oraz operator powinien posiadać aktualne testy psychologiczne, które wykonamy między innymi Pracowni Psychologicznej Tomasza Mochalskiego ze Zgierza. Podczas pracy psycholog dobiera rodzaj testu do konkretnych uprawnień, jakie musi posiadać pracownik. Każde badanie wykonywane jest bardzo rzetelnie i pozwala psychologowi na ocenę czynności poznawczych oraz logicznego myślenia osoby badanej. Warto pamiętać, że testy psychologiczne muszą być powtarzane raz na kilka lat.