Prowadzenie pojazdów to ogromna odpowiedzialność, choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Niestety, ilość wypadków spowodowanych brawurą zdaje się tylko to potwierdzać. Dlatego też osoby wybierające zawód kierowcy zobligowani są do tego, aby odwiedzić gabinet psychologa w celu przejścia niezbędnych badań. Czy każdy kierowca powinien przechodzić badania? Pewnie tak, a czy każdy musi? Niestety nie.

Zawodowiec na trasie

Osoby, które mają na celu prowadzenie pojazdów w celach zarobkowych muszą przejść szereg badań, w tym zdać testy psychologiczne. Badania psychologiczne są nieodzowne, kiedy narzędziem pracy staje się wszak niebezpieczne narzędzie, jak samochód, autobus czy inny środek transportu. Tak, więc tym obowiązkiem obłożeni są przede wszystkim przewoźnicy drogowi, taksówkarze, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, a także instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Zbadanie przez psychologa kandydata na zawodowego kierowcę pozwala ocenić jego predyspozycje do wykonywania zawodu, a także samego faktu zostania kierowcą. Badanie pozwala:

  • zweryfikować sprawność intelektualną,
  • poznać cechy osobowości oraz temperament,
  • sprawdzić zachowanie w sytuacjach stresowych i szybkość reakcji,
  • zbadać sprawność psychomotoryczną.

Żadną tajemnicą nie jest, że nie każdy nadaje się do takiej pracy, bo wymaga ona zestawu specyficznych cech charakteru. Wizyta u psychologa działa, więc trochę jak sito i pomaga wybrać odpowiednich kandydatów na stanowisko kierowcy zawodowego. Warto też pamiętać, że tego badania psychotechniczne powinni przechodzić również operatorzy maszyn różnego rodzaju, jak choćby wózki widłowe czy koparki, a także osoby kierujące pojazdem służbowym kat. B lub wykorzystujące prywatne samochody kat. B do celów służbowych. Kierowcy zawodowi muszą przechodzić takie badania, co 5 lat, a po przekroczeniu 65 roku życia – corocznie.

Testy dla kierowców wykonywane są przez wielu specjalistów, w Ostrówcu badania oferuje Gabinet i Pracownia Psychologiczna Tomasz Mochalski ze Zgierza. Badanie składa się z testów pisemnych, aparaturowych oraz z wywiadu psychologicznego.

Zwykły kierowca, czyli kat. B w natarciu

Ilość samochodów poruszających się po drogach wciąż wzrasta, podobnie jak liczba wypadków powodowanych brawurą, alkoholem lub zwykłą nieuwagą. Może to wynikać z tego, że obecnie w Polsce nie ma obowiązku wykonywania badań u wszystkich kandydatów na kierowców, nawet tych z popularnej kategorii B. Coraz częściej się mówi jednak o tym, że powinny stać się wymogiem wobec każdego. Dzięki obowiązkowym badaniami psychologicznym można w łatwy sposób uniknąć przekazania uprawnień osobom, które nigdy ich nie powinny dostać –niedojrzałość emocjonalna, nadmierna rywalizacja, skłonność do agresywnych zachowań czy brak poszanowania ogólnych norm społecznych może bezpośrednio przyczyniać się do ryzykownych zachowań na drodze.

Psychotesty są wymagane na razie jedynie w przypadku kierowców-amatorów, którzy stracili uprawnienia do kierowania pojazdem, prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także, kiedy nazbierali ponad 24 punkty karne za naruszenia przepisów drogowych. Wtedy niezbędne jest stawienie się u psychologa zajmującego się badaniem kierowców. Opinia psychologa oraz wyniki psychotestów są podstawą do decyzji w sprawie przywrócenia utraconych uprawnię do prowadzenia.