Badania psychologiczne są jednym z najważniejszych i pierwszych badań, które zobowiązany jest wykonać kierowca zawodowy, przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy, kierowca pojazdu służbowego, kandydat na kierowcę lub osoba posiadająca skierowanie, a także operator sprzętu ciężkiego. Badanie psychologiczne należy wykonać przed zgłoszeniem się do lekarza medycyny pracy. Badania psychologiczne wykonuje się w różnych sytuacjach. Niekiedy takie badanie może być przeprowadzone bez skierowania, a innym razem musimy je mieć. Kiedy wymagane jest skierowanie na badanie psychologiczne i jak się do niego przygotować?

Skierowanie na badanie psychologiczne – kiedy jest wymagane, a kiedy nie ?

Najczęściej, w większości przypadków, żeby wykonać badanie psychologiczne, skierowanie nie jest potrzebne. Badanie psychologiczne bez skierowania wykonać mogą kierowcy zawodowi przedłużający ważność uprawnień, przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy, kandydaci na kierowców kat. CDE prawa jazdy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (karetek pogotowia, radiowozów policyjnych, czy samochodów straży pożarnej), instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy i kandydaci do wykonywania tych czynności; skierowania nie  muszą też mieć kierowcy samochodów TAXI. Badanie psychologiczne bez skierowania wykona także osoba, która kieruje pojazdami służbowymi kat. B lub używa samochodów prywatnych do celów służbowych oraz operatorzy sprzętu ciężkiego.

Istnieje jednak wiele sytuacji, w których osoby muszą posiadać skierowanie na badanie psychologiczne. Skierowanie ma określoną podstawę prawną, która później jest wskazana na orzeczeniu psychologicznym i jest istotna przy odzyskiwaniu uprawnień do kierowania pojazdami. Skierowanie na badanie psychologiczne wymagane jest od osób, które starają się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, tj. od osób skierowanych na badanie psychologiczne decyzją starosty za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych oraz od osób, które uczestniczyły w wypadku drogowym. Badanie psychologiczne powinno zostać wykonane, zanim dana osoba przystąpi do kursu kwalifikacyjnego, czy szkolenia w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.

Badania psychologiczne kierowców – jak się przygotować?

Najważniejsze jest to, by do badania psychologicznego przystąpić w dobrej kondycji psychofizycznej. To oznacza, że osoba zgłaszająca się na badanie psychologiczne powinna być zdrowa i wypoczęta. Dodatkowo zabronione jest spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na co najmniej 48 godzin przed badaniem, które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki uzyskiwane przez osobę badaną. Ponadto zgłaszając się na badanie psychologiczne, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, a kierowcy muszą zabrać też prawo jazdy.  Gdy kierowca posiada skierowanie na badanie, musi zabrać je ze sobą.

Dodatkowo ważne jest, żeby mieć okulary do czytania, jeżeli takie są używane, a jeśli osoba badana ma wadę wzroku i lekarz zalecił używanie szkieł korekcyjnych, wówczas do takiego badania należy przystąpić w okularach lub soczewkach. Szczególnie o tym powinni pamiętać kierowcy samochodów służbowych i operatorzy maszyn.

W przypadku, gdy chcemy, aby został wystawiony rachunek za badanie psychologiczne, trzeba przygotować pełne dane firmy i numer NIP, niezbędne do prawidłowego wystawienia potwierdzenia wykonanego badania psychologicznego. Psycholog Tomasz Mochalski jest specjalistą i posiada uprawnienia do wykonywania badań psychologicznych kierowców zawodowych i wszystkich pozostałych wymienionych osób.