Problemy związane z psychiką człowieka mogą być rozmaicie klasyfikowane. Wyróżnia się między innymi zaburzenia nerwicowe, o których z biegiem lat mówi się coraz więcej. Nie bez powodu neuroza dotyka liczną grupę społeczeństwa, wpływa na to wiele czynników: traumatyczne przeżycia, czynniki biologiczne lub wymagania społeczne i konieczność pełnienia określonej funkcji w zbiorowości. W dzisiejszym tekście opowiemy nieco szerzej o tej kwestii.

Czym są zaburzenia nerwicowe i jak sobie z nimi radzić?

Zaburzenia nerwicowe, nazywane też neurozami, to specyficzne problemy o podłożu psychicznym. Składają się na nie dysfunkcje narządów, psychogenne zaburzenia emocjonalne, patologiczne zachowania i nieprawidłowości w procesach psychicznych – pojawiające się w tym samym czasie, a więc wchodzące ze sobą w swoiste interakcje, pogłębiające nierzadko zły stan osoby borykającej się z neurozą.

Ze względu na charakterystyczne dla tych dolegliwości objawy i sposoby leczenia zaburzeń nerwicowych nie należy ich mylić z psychozami. To, co różni te dwie przypadłości, to przede wszystkim fakt, że osoba mająca zaburzenia nerwicowe wyraża krytycyzm wobec objawów swoich dolegliwości – w przeciwieństwie do osoby z psychozą. Do pozostałych symptomów zaburzeń nerwicowych należą:

  • zaburzenia emocji – m.in.: fobie, nagłe napady lęku, brak motywacji, labilność emocjonalna, nieokreślony niepokój, nagłe napady lęku;
  • objawy somatyczne – m.in.: brak czucia, zaburzenia seksualne, porażenia narządów ruchu, ból serca, zaburzenia równowagi;
  • zaburzenia funkcji poznawczych – m.in.: natręctwa ruchowe, trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci.

Leczenie zaburzeń nerwicowych może być wielokierunkowe i w każdym przypadku może polegać zupełnie na czymś innym. Niezależnie jednak od tych kwestii zawsze powinno być leczone z pomocą profesjonalistów. Na szczęście pomoc psychologiczną w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych można otrzymać w licznych gabinetach psychologicznych, oferuje ją między innymi gabinet psychologiczny w Zgierzu.

Jakie zaburzenia uznawane są za nerwicowe?

 

Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 wyróżnia się zaburzenia nerwicowe: lękowe, obsesyjno-kompulsywne, dysocjacyjne, występujące pod postacią somatyczną oraz reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. To jednak niejedyny możliwy podział. Antoni Kępiński wyróżnia nerwicę: neurasteniczną, hipochondryczną, depresyjną, histeryczną, lękową i anankastyczną.