Medycyna pracy jest obszerną gałęzią medycyny, która ma na celu ochronę jednostki oraz ogółu społeczeństwa przed wystąpieniem wypadków, zdarzeń, które wyniknęły z posiadania przez sprawcę wydarzenia zaburzeń psychosomatycznych pojawiających się w związku z wykonywaniem danego zawodu. Zobaczmy, jakie mamy rodzaje badań psychologicznych medycyny pracy?

Skierowanie na badania psychologiczne wystawia pracodawca oraz lekarz medycyny pracySprawność psychofizyczna jest zależna od wieku, często u wieloletnich pracowników obserwuje się syndrom rozleniwienia, znużenia, które prowadzi do obniżenia koordynacji ruchu rąk, spowolnienia reakcji na różnego rodzaju bodźce zewnętrzne. Badania okresowe pracowników działają jako narzędzie do wczesnego wykrywania odchyleń w zachowaniach ludzkich, wpływających na sprawność intelektualną i fizyczną pracowników.

Psychotesty, to ocena stanu fizycznego oraz tzw. kondycji psychicznej pracownika

Ocenie może być poddany każdy z pracowników, jeśli lekarz medycyny pracy zauważy przesłanki, mówiące o istnieniu pewnych zaburzeń w kondycji psychofizycznej pracownika. Pracownik przed otrzymaniem potwierdzenia zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, musi okazać się oświadczeniem ze strony psychologa medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Przykładem miejsca, gdzie można uzyskać takie zaświadczenie jest przychodnia psychologiczna Pracownia Psychologiczna Tomasza Mochalskiego ze Zgierza

Istnieją grupy zawodowe, które obligatoryjnie poddawane są okresowym badaniom psychologicznym dla medycyny pracy i należą do nich:

 • Strażacy
 • Strażnicy miejscy
 • Pracownicy ochrony
 • Operatorzy sprzętu budowlanego
 • Operatorzy suwnic sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego
 • Osoby pracujące przy obrocie i wytwarzaniu materiałów wybuchowych, broni lub amunicji
 • Przyszli sędziowie, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, syndycy i komornicy.

Szczególnie istotne znaczenie ma poddawanie okresowym badaniom kondycji psychofizycznej osób na co dzień związanych z ruchem drogowym. Testy oceny kondycji psychofizycznej dotyczą zatem:

 • kierowców zawodowych, posiadających kategorię prawa jazdy C, C+E, D, D+E
 • kierowców podnoszących swoje kwalifikacje
 • tych, co chcą przedłużyć ważność posiadanego prawa jazdy zawodowego
 • tych, którzy chcą uzyskać zawodowe prawo jazdy, uprawniające do wykonywania zawodu kierowcy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych bądź przewożących wartości pieniężne
 • kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy
 • kierowcom skierowanym na badania za jazdę pod wpływem używek
 • kierowcom skierowanym na badania za spowodowanie wypadku drogowego, przekroczenia dozwolonej liczby punktów karnych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców kat. B do celów służbowych.

Ważne jest również wiedzieć, że podczas zmiany pracodawcy, nawet jeśli nasze badanie jest aktualne, to lekarz medyny pracy lub pracodawca decydują o tym, czy należy je wykonać ponownie. Niejednokrotnie bowiem pracodawca chce się upewnić, że stan zdrowia przyszłego pracownika nie uległ zmianie.