Aby zostać kierowcą zawodowym, nie wystarczy zdobycie stosownych uprawnień. Trzeba jeszcze uzyskać orzeczenie o zdolności do pracy, które lekarz medycyny pracy wydaje po wnikliwej konsultacji lekarskiej i psychologicznej. Badania psychotechniczne są obowiązkowym elementem kwalifikacji zawodowej kierowców. Mieszkańcy Zgierza mogą wykonać je w Pracowni Psychologicznej Tomasza Mochalskiego, która działa na rynku od 1997 roku.

Kto musi zgłosić się na badania psychologiczne?

Kierowcy zawodowi to zróżnicowana grupa pracownicza. Należą do niej nie tylko kierowcy ciężarówek czy autobusów miejskich, ale też instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy, taksówkarze, osoby prowadzące pojazdy uprzywilejowane, konwojenci oraz przedstawiciele handlowi. Co istotne, na badania psychotechniczne kieruje się też „zwykłych kierowców”, którzy przekroczyli dopuszczalną liczbę punktów karnych lub którzy czasowo stracili uprawnienia do kierowania pojazdem, za jazdę pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.

Jak wygląda badanie psychologiczne dla kierowców w pracowni psychologicznej Tomasza Mochalskiego w Zgierzu?

Badanie psychotechniczne składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest rozmowa z psychologiem, po której kierowca przystępuje do wypełnienia testów pisemnych. Badają one osobowość pacjenta, jego koncentrację uwagi, a także umiejętność pracy pod presją czasu. Następnie przeprowadzane są testy aparaturowe (badanie w ciemni, badanie z Aparatem Krzyżowym i Miernikiem Czasu Reakcji). Pozwalają one ocenić m.in.:

  • koordynację wzrokowo-ruchową,
  • odporność na zmęczenie,
  • wrażliwość na nagłe oślepienie,
  • adaptację wzroku do ciemności,
  • czas reakcji i szybkość podejmowania decyzji.

Na koniec psycholog omawia z pacjentem wyniki powyższych badań i wystawia mu stosowne orzeczenie psychologiczne. W Pracowni Psychologicznej Tomasza Mochalskiego w Zgierzu psychotesty dla kierowców zawodowych można wykonać w ciągu jednego dnia. Specjalista przyjmuje pacjentów po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Gwarantuje sympatyczną atmosferę podczas konsultacji i rzetelną ocenę predyspozycji osobowościowych badanego.

Jak się przygotować do badań psychotechnicznych?

Najważniejsze jest to, by na badania psychotechniczne stawić się wypoczętym i żeby zabrać ze sobą dowód osobisty. Konsultacja z psychologiem nie jest egzaminem, dlatego nie można podchodzić do niej zbyt emocjonalnie.Specjalista będzie tłumaczył kolejne etapy badania, co pomoże zredukować stres. Omówi także ćwiczenia na przyrządach, by pacjent nie miał wątpliwości, jak z nich korzystać. Na koniec warto dodać, że w Pracowni Psychologicznej Tomasza Mochalskiego w Zgierzu prowadzone są również psychotesty dla osób ubiegających się o broń, sędziów, prokuratorów oraz badania wysokościowe. Zapraszamy!