Przed rozpoczęciem niektórych zawodów obligatoryjnie należy przejść badania psychologiczne. Często wywołują one stres, ponieważ pracownicy nie wiedzą, na czym polegają, co można z nich wywnioskować oraz jak będą przebiegać. Badania te nie są wcale straszne i mają na celu określenie, czy dana osoba jest sprawna psychofizycznie. Dowiedz się, jak wyglądają badania psychologiczne do pracy.

Jak wyglądają takie badania?

Takie badania mogą się nieco od siebie różnić. Najczęściej jednak składają się z dwóch części: testowej oraz sprawnościowej. Część testowa polega na badaniu typu osobowości, sprawności intelektualnej czy też odporności na stres. Część sprawnościowa polega na badaniu szybkości reakcji, koncentracji, sprawności, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej. Test osobowości polega najczęściej na ustosunkowaniu się do pewnych stwierdzeń poprzez odpowiadanie na pytania “TAK” bądź “NIE” lub na skalę na przykład zawierającą różne stopnie od “NIGDY” do “ZAWSZE”. Czas reakcji może sprawdzić test R-W, polegający na ustaleniu stosunku kuli białej do czarnej, a zaś stopień sprawności intelektualnej badany jest testem matryc Ravena. Najczęściej część sprawnościowa odbywa się za pomocą urządzeń w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Oczywiście aby testy były wartościowe, konieczna jest szczera odpowiedź na zadawane pytanie oraz szczere odnoszenie się do danych stwierdzeń.

Dlaczego pracownicy muszą przechodzić badania psychologiczne?

Badania psychologiczne obejmują takie zawody jak pracowników policji, wojska, kierowców, pilotów, kaskaderów, maszynistów, pracowników pracujących z materiałami wybuchowymi itp. Pracownicy na powyższych stanowiskach muszą być opanowani, szybko reagować oraz podejmować decyzje. Nie mogą ulegać emocjom. Od tego, jak dany pracownik będzie wykonywał zadania, często zależy zdrowie, a nawet życie kogoś innego, dlatego też niezwykle ważne jest, aby pracodawca upewnił się, że jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Niezwykle ważne jest także powtarzanie tych badań. Ich okres ważności ustalany jest na przykład w aktach prawnych. Jest to ważne przede wszystkim ze względu na fakt, iż z wiekiem pewne zdolności się obniżają. Na rynku istnieje wiele firm, takich jak np. Pracownia psychologiczna Tomasza Mochalskiego ze Zgierza`, której specjalizacją są badania psychologiczne do pracy. Warto zgłosić się do odpowiedniej firmy, która wie, jak podejść do pacjenta.