Do prowadzenia pojazdu potrzebna jest szczególna koncentracja oraz wystarczająca odporność psychiczna na sytuacje występujące w ruchu drogowym. Ważna jest także odporność na monotonię, która towarzyszy nam podczas kilkugodzinnej jazdy. Sprawne prowadzenie pojazdu to kompilacja umiejętności, wiedzy, postawy i emocji człowieka kierującego. Badanie psychologiczne dla kierowców jest konieczne, jeśli ubiegasz się o prawo jazdy kat. C, C+E, D lub planujesz karierę zawodowego kierowcy.

Prawidłowe i bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym w dużej mierze zależy od cech psychofizycznych kierowcy, jego kultury jazdy, postawy, przystosowania społecznego, umiejętności radzenia sobie z wieloma zadaniami i zdarzeniami, które go spotkają na drogach.

Możemy mówić o trzech aspektach sprawności w kierowaniu pojazdem. Są to:

 • Wiedza i umiejętności prowadzącego
 • Sprawność psychiczna (podlegająca weryfikacji w czasie badania psychologicznego)
 • Sprawność fizyczna i stan zdrowia (badane przez lekarza)

Należy pamiętać, że wraz z wiekiem u człowieka pogarszają się funkcje organizmu. Badania mówią, że wyraźne pogorszenie występuje już po 40 roku życia. Ogranicza się wtedy zdolność widzenia o zmroku i wydłuża się czas adaptacji oczu. Kierowcy w wieku 40–50 lat mają także niższą zdolność reagowania na bodźce zewnętrzne niż osoby młodsze. Największe zmiany następują w wieku od 50 do 65 roku życia. Zmniejszają się wtedy możliwości percepcyjne, intelektualne i motoryczne człowieka, co wykazują badania psychologiczne.

Kto musi zrobić badania psychologiczne dla kierowców w Zgierzu ?

Taki obowiązek spoczywa na:

 • Kandydatach na kierowców zawodowych
 • Egzaminatorach, instruktorach, kierowcach pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierujących tramwajami
 • Osobach zajmujących się przewozem drogowym
 • Osobach, które w pracy korzystają z samochodu
 • Osobach, które zgromadziły ponad 24 punkty karne
 • Osobach, które uczestniczyły w wypadku, gdzie była osoba ranna lub ofiara śmiertelna
 • Osobach, które prowadziły samochód po alkoholu lub innym podobnie działającym środku

Mochalsi Tomasz, mgr. Pracownie psychologiczne ze Zgierza, to firma, gdzie możesz zrobić m.in. potrzebne badania psychologiczne dla kierowców i badania dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Jak wygląda badanie psychologiczne dla kierowców w Zgierzu w pracowni psychologicznej Tomasza Mochalskiego ?

Czas badania psychologicznego dla kierowców zależy od stanu zdrowia badanego, jego samopoczucia i wieku. Procedura składa się z kilku części, są to:

 • Testy pisemne
 • Wywiad psychologiczny
 • Testy aparaturowe
 • Omówienie wyników badania
 • Wystawienie orzeczenia psychologicznego