Badania psychologiczne to jeden z warunków uzyskania prawa jazdy czy świadectwa kwalifikacji zawodowych. Obowiązują one każdego kandydata, który chce m.in. pracować jako zawodowy kierowca, obsługiwać koparkę, suwnicę czy wózek widłowy. Uczestnictwo w ruchu drogowym niesie za sobą dużą odpowiedzialność, dlatego odpowiednie zaświadczenie można uzyskać tylko w uprawnionym gabinecie.

Kogo obowiązują badania psychologiczne?

Prowadzący pojazd odpowiada nie tylko za siebie, ale też za współpasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego przed przystąpieniem do kursu konieczne jest wyeliminowanie możliwych przeciwwskazań, które stanowiłyby ewentualne zagrożenie. Szczególnie staranne badanie przechodzą kandydaci, którzy ubiegają się o prawo do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego czy pracy w charakterze zawodowego kierowcy pojazdów ciężarowych.

Kolejną grupą zawodową, która wymaga bardzo szczegółowej oceny psychologicznej jest grono kandydatów do pracy w ochronie lub innych służbach wymagających pozwolenia na broń.

W uprawnionym do prowadzenia takich testów gabinecie psychologicznym, jak Tomasza Mochalskiego w Zgierzu, z fachowej oceny przydatności do zawodu mogą skorzystać kandydaci na:

 • kierowców pracujących w drogowym transporcie towarowym i pasażerskim,
 • kierowców starających się o prawo jazdy o kategorii wyższej niż B,
 • instruktorów lub egzaminatorów,

  Badania psychologiczne dla kierowców i pracowników technicznych w Zgierzu

  Badania psychologiczne dla kierowców i pracowników technicznych w Zgierzu

 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • operatorów wózków akumulatorowych i widłowych,
 • operatorów koparek, dźwigów, suwnic itp.,
 • pracowników ochrony.

Badania psychologiczne są też zobowiązane przejść osoby skierowane na nie przez policję po odebraniu prawa jazdy oraz osoby, które przygotowują się do pracy na dużych wysokościach.

Jak wyglądają badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy?

Badania psychologiczne, jakie przeprowadza się w zakresie medycyny pracy, zazwyczaj składają się z trzech etapów. Pierwszym jest badanie i ocena osobowości kandydata. Psycholog odbywa z badanym rozmowę i zadaje pytania. Dotyczą one różnych hipotetycznych sytuacji i są zadawane, by badany ocenił, czy opisywane zachowanie jest adekwatne czy też wykracza poza normy.

Drugi etap badań ma na celu ocenę zdolność intelektualnych kandydata, który powinien odpowiednio szybko podejmować decyzje, co jest niezbędne w skrajnych sytuacjach. Podstawą na tym etapie jest pisemny test na inteligencję, który składa się z szeregu zadań słownych i graficznych. Badany może zostać np. poproszony o wybór elementu, który nie pasuje do pozostałych lub będzie następnym we wskazanym układzie. Takie zadania pozwalają ocenić zdolność do poszukiwania związków i wyciągania wniosków, a także spostrzegawczość i szybkość myślenia.

Ostatnim etapem badania jest test z wykorzystaniem specjalnej aparatury, która bada szybkość reakcji, rozpoznawanie kolorów, widzenie w ciemności, podzielność uwagi i wiele innych tego typu cech, które mogą decydować o zachowaniu na drodze. Testy psychologiczne kończą się rozmową podsumowującą, po której wydawane jest zaświadczenie o przydatności do zawodu. U kandydatów do innych zawodów (np. ochroniarza lub pracownika na wysokości), wprowadza się też kilka innych elementów, które oceniają jego predyspozycje adekwatnie do stanowiska.