Procedura uzyskiwania pozwolenia na broń, jest bardzo złożona. Jej bardzo ważną częścią są badania lekarskie, które mają za zadanie ocenić stan fizyczny oraz psychiczny ubiegającego się o możliwość korzystania z broni palnej. Warto przy tym wiedzieć, że pozwolenie to można uzyskać do różnych celów: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych, oraz rekonstrukcji historycznych.

Wnikliwe badania lekarskie

Procedura uzyskiwania pozwolenia na broń, jest związana miedzy innymi z przeprowadzeniem szeregu bardzo wnikliwych badań lekarskich. W specjalistycznych ośrodkach medycyny pracy, lekarze oceniają stan fizyczny oraz psychiczny pacjenta. Na pierwszym etapie ważny jest dokładny wywiad, a następnie przeprowadzenie podstawowych działań diagnostycznych. Kroki kolejne związane są z konsultacjami u specjalistów, między innymi okulistów. To oni przeprowadzają odpowiednie badania wzoru, które mogą nawet wykluczyć daną osobą, z możliwości ubiegania się o pozwolenie na broń. Według restrykcyjnego prawa, aby takowe uzyskać, nasz wynik diagnostyki okulistycznej, musi mieścić się w następujących ramach:

  • ostrość oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8,
  • ostrość oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5,
  • korekcja dopuszczalna w granicach 0,8 D,
  • rozpoznawanie barw: prawidłowe związane z kolorem czerwonym, zielonym i żółtym,
  • pole widzenia – prawidłowe badane perymetrem,
  • widzenie obuoczne i zmierzchowe nie może odstępować od norm.

Konsultacje lekarskie są również związane z badaniami psychiatrycznymi oraz psychologicznymi. Dotyczą one w szczególności określenia poziomu rozwoju intelektualnego i opis osobowości badanego, z uwzględnieniem zachowań w trudnych sytuacjach. Ważna jest także ocena poziomu dojrzałości społecznej.

Gdzie przeprowadza się badania na pozwolenia na broń w Zgierzu?

Przeprowadzaniem badań na pozwolenie na broń zajmują się najczęściej specjalistyczne placówki zdrowotne. Przykładem może być pracownia psychologiczna Tomasza Mochalskiego w Zgierzu, który zajmuje się między innymi badaniami kontrolnymi, okresowymi i wstępnymi pracowników, a także szerokim zakresem analiz diagnostycznych oraz laboratoryjnych. Warto wiedzieć, że nie każda placówka ma uprawnienia do orzekania stanu zdrowia osoby, chcącej uzyskać pozwolenie na broń. Tego typu ośrodki muszą zatrudniać specjalistów okulistów, psychiatrów i psychologów, a także lekarzy medycyny pracy o wieloletnim doświadczeniu. Takim wyróżniają się ci zrzeszający się w placówce w Zgierzu.