Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku musi zgłosić się do przychodni medycyny pracy. Jest to obowiązek uregulowany przepisami prawnymi. Badania są szybkie, a dla pracowników także bezpłatne. Lekarz medycyny pracy na podstawie wyników ocenia, czy osoba może wykonywać obowiązki na określonym stanowisku. Ale to nie jedyna sytuacja, gdy konieczne jest wykonanie badań medycyny pracy. Kiedy jeszcze są wymagane? Jak przebiegają?

Kiedy zgłosić się do lekarza medycyny pracy?

To jak często wymagane jest wykonywanie przez pracowników badań medycyny pracy, również określone jest przez przepisy Kodeku Pracy. Podstawowym warunkiem są badania wstępne. Te muszą wykonać zarówno osoby dopiero podejmujące się pracy, jak i pracownicy przenoszeni na inne stanowisko. Natomiast wszyscy są zobowiązani do badań okresowych, których częstotliwość uwarunkowana jest specyfiką pracy i stanowiska:

  • co 4 lata pracownicy wykonujący pracę przy komputerze,
  • co 5 lat wykonujący czynności biurowe, ale bez częstego korzystania z komputera,
  • co 2-3 lata pracownicy narażeni na czynniki szkodliwe.

Wszelkie badania medycyny pracy mają na celu zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników podczas wypełniania przez nich obowiązków zawodowych. To także sposób, aby zmniejszyć ryzyko wypadków w pracy.

Jaki jest zakres wykonywanych badań?

Nie można jednoznacznie określić zakresu badań, które przeprowadzi lekarz medycyny pracy. Tutaj również wszystko zależy od tego, o jakie stanowisko chodzi. W przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, gdzie pracownik narażony jest na szkodliwe warunki, badania mogą być bardzo szczegółowe i różnorodne. Osoby pracujące w branży budowlanej czy przemysłowej oprócz standardowego badania krwi, czy konsultacji neurologicznej powinni też wykonać spirometrię, RTG klatki piersiowej oraz EKG. Z kolei osoby spędzające dużo czasu przed komputerem muszą przede wszystkim przejść konsultację okulistyczną oraz neurologiczną. W niektórych zawodach konieczne są równieżtesty psychologiczne.

Badania medycyny pracy – obowiązek pracodawcy

Ale chociaż to pracownik przechodzi wszelkie badania, ich zorganizowanie nie należy do jego obowiązku. Zgodnie z Kodeksem Pracy to pracodawca musi zadbać, aby zatrudniane przez niego osoby przeszły wszelkie wymagane badania medycyny pracy – zarówno te wstępne, jak i okresowe. W tym celu zazwyczaj firmy nawiązują stałą współpracę z wybraną placówką.