Kontakt

telefon
698 241 388
adres e-mail
Zakres usług

Badanie psychologiczne wykonuje:

mgr Tomasz Mochalski - psycholog kliniczny, psycholog transportu, posiadający uprawnienia do badania na broń, biegły sądowy.

mgr Aleksandra Grzegory - psycholog kliniczny, psycholog transportu. 


DANE KONTAKTOWE DO LEKARZY PATRZ NA KOŃCU

PRACOWNIA PROWADZI BADANIA PSYCHOLOGICZNE:
(dodatkowe ważne informacje w Aktualnościach)


Kierowców:
 1. wszystkich kategorii prawa jazdy
 2. pojazdów uprzywilejowanych - pogotowie, straż pożarna, policja itd.
 3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 4. kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 5. skierowanych przez lekarza
 6. skierowanych przez policję w związku z:
 • przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych
 • uczestniczeniem w wypadku drogowego
 • prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego

Operatorów:
 1. wózków widłowych
 2. wózków akumulatorowych
 3. suwnic
 4. maszyn w ruchu
 5. koparek
 6. dźwigów
 7. koparko-ładowarek
Pracowników zabezpieczenia technicznego.

Pracowników ochrony.
 
Osób ubiegających się lub posiadających broń. Myśliwych, posiadających broń gazową lub sportową.

Badania psychologiczne KURATORÓW, DETEKTYWÓW, SĘDZIÓW, INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO, obracających lub produkujących MATERIAŁY WYBUCHOWE, i inne.

Badania psychologiczne STRAŻNIKÓW MIEJSKICH. 

Wszystkich pracowników w przypadku których wykonywana praca wymaga pełnej sprawności psychoruchowej (kierowani przez lekarza medycyny pracy). 

 DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA wykonywana w pracowni może obejmować w zależności o celu badania:

 • badanie sprawności intelektualnej
 • badaniesprawności psychomotorycznej
 • badanie osobowości
 • badanie neuropsychologiczne

W ramach gabinetu psychologicznego realizowane są indywidualne spotkania a ponadto wykonywane są usługi psychologiczne w zakresie:
 • PORADY
 • SZKOLENIA

PSYCHOTERAPIA


LEKARZE MEDYCYNY PRACY:

1. Centrum Medyczne Boruta w Zgierzu

Zgierz, ul. A. Struga 2 - 4  tel. 42 715 45 20

2. dr Grażyna Podlasek (medycyna pracy i badania na broń)

Zgierz, ul. Dąbrowskiego 6/8 (przy WAMED) 601 93 50 05

3. dr Katarzyna Wawrzyńczak - Boruch (medycyna pracy i medycyna sportu)

Zgierz, ul. Targowa 8c tel. 0605 585 916; 0 42 717 25 50

www.gabinet-boruch.pl

4. AS MEDICA Centrum Medyczne

   Zgierz ul. Łódzka 82/84   tel. 42 715 69 21

5. dr Maria Kosmala   (medycyna pracy)

  NZOZ Medyk Ozorków, ul. Konstytucji 3 Maja  tel. 42 718 42 42 


LEKARZ PSYCHIATRA

dr Anna Oberle Pabianice 604915814