Kontakt

telefon
698 241 388
adres e-mail
Galeria

Pracownia wyposażona jest w poczekalnię i węzeł sanitarny. Celem badania z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych jest określenie zdolności w zakresie czasu reakcji, koordynacji wzrokowo - ruchowej, koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi, oraz nie wymagane obecnie w badaniu psychologicznym, ale możliwe do wykonania w pracowni badanie do oceny widzenia odległości (widzenie stereoskopowe) i badanie w ciemni (wrażliwość na olśnienie i widzenie w mroku). Badanie z wykorzystaniem kwestionariuszy ma na celu opis osobowości z uwzględnieniem cech istotnych dla stanowiska pracy kierowcy i operatora. Odrębne badanie ma na celu określenie sprawności intelektualnej badanego.

1
# # # # # # # # # # # #