Kontakt

telefon
698 241 388
adres e-mail

Terminy i zasady badania   /   Aktualności (poniżej)

Badania psychotechniczne wykonywane są codziennie od poniedziałku do soboty włącznie, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu: 698 241 388, lub po umówieniu się drogą mailową: tomaszmochalski@gmail.com. W taki sam sposób odbywa się rejestracja pozostałych usług psychologicznych.
W przypadku kiedy telefon nie jest odbierany proszę wysłać SMS z informacją o preferowanym terminie i celu spotkania lub badania, oddzwonimy.

Terminy nie są odległe, zwykle z dnia na dzień. Badania mogą zostać wykonane w dniu zgłoszenia chociaż nie zawsze. 

Osoba udająca się na badanie psychotechniczne powinna posiadać przy sobie dowód potwierdzający tożsamość, kierowcy również prawo jazdy, a w przypadku osób skierowanych przez Policję także skierowanie na badanie na podstawie Decyzji Starosty lu Wojewody. 

Ważne: na badanie należy zabrać używane przez badanego OKULARY DO CZYTANIA, oraz okulary korekcyjne / szkła kontaktowe jeżeli są niezbędne do widzenia na odległość.  
 
Badanie psychotechniczne nie zostanie wykonane gdy badany będzie pod wpływem alkoholu lub zgłosi zły stan zdrowia lub samopoczucia. W takiej sytuacji zostanie wyznaczony kolejny termin badania.

Aktualności

Od 20 lipca 2014 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, z najnowszymi zmianami z roku 2019. 

Zmienione przepisy dotyczą kierowców z Ustawy o Transporcie (art. 39k) - wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (kat C, D), zatrudnionych na stanowisku kierowcy (z kat. B), kierowców TAXI, a także z Ustawy o Kierujących - ubiegający się o kolejne kategorie (C+E), posiadający kategorie C, D ale nie wykonujący zawodu kierowcy (art. 82 u. 1 p.2) oraz kierowanii przez Starostę lub lekarza, instruktorzy, egzaminatorzy, wykonujący przewóz wartości pienieżnych i kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. 

Rozporządzenie wyznaczyło jedną stałą optatę za badanie psychologiczne w wysokości 150 zł.

W obecnej chwili w badaniu psychologicznym nie jest wymagane badanie funkcji wzrokowych ani zdolności oceny prędkości.
Widzenie stereoskopowe, wrażliwość na olśnienie i widzenie zmierzchowe aktualnie pozostaje do oceny ostatecznej przez lekarza okulistę. 
Praktyką jest jednak kierowanie przez lekarza do pracowni psychologicznej w celu wykonania takich badań (zaświadczenie dla lekarza okulisty). Dlatego dla zaoszczędzenia własnego czasu doradzamy dopytywać się czy takie będzie lekarzowi potrzebne. 
Badanie w ciemni jest płatne odrębnie, w przypadku kiedy jest badaniem uzupełniającym do badania wykonanego w innej pracowni psychologicznej.